Idag börjar 2022! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 jan.

Idag börjar 2022!


Datum: 2022-01-10 13:41

Då är det den andra månda­gen i jan­u­ari och med det drar jag igång verk­samhet­såret 2022

Jag hop­pas att framtid­sut­sik­ter­na för oss alla ser lika ljusa ut som den göte­borgs­ka väder­leken den­na strå­lande dag — pan­de­mi eller inte. Att döma av dagens Covid-19-presskon­fer­ens tycks vi vara hän­visade till dis­tansar­bete ock­så den när­maste tiden, så ses vi, gör vi säk­ert det via en skärm i Zoom eller Teams. 

Kanske föreläs­er jag för dig och dina kol­le­gor? Kanske går du en online-kurs för mig och lär dig struk­tur på egen hand och i eget tempo?

Oavsett, ser jag fram emot vad det när­maste året har att bjuda.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.