Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 dec.

Här är presentationsteknikföreläsarens föreläsar-kit!


Datum: 2021-12-17 06:33

Vet du vad pre­sen­ta­tion­steknikföreläsaren har i sitt föreläsar-kit? 

Det vis­ste inte jag, men när jag föreläste på Easy­fairs Ekono­mi & Före­tag på Kistamäs­san häromda­gen sprang jag på just pre­sen­ta­tion­steknikföreläsaren Pon­tus F. Christof­fersen som skulle föreläsa allde­les efter mig.

Jag fick syn på hans föreläsar-kit och blev allde­les eld och lågor.

Se här vad han har i det!

För­resten, vad har du för kit som hjälper dig om dagar­na? Berät­ta för mig!