Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 dec.

De får avgöra saken i Fight Club


Datum: 2021-12-20 15:59

Annette, som del­tog på en av mina öpp­na kurs­er för ett tag sedan, berät­tade att hon i ett jobb hade flera chefer som gav henne uppgifter och alla ville att just deras uppgift skulle göras först. Hur skulle hon kun­na väl­ja bland uppgifterna?

Hon sade till dem att lösa det hela i Fight Club. Vad menade hon med det? Låt mig förklara:


Har du löst ett lik­nande prob­lem på ett helt annat sätt? Berät­ta för mig!