Gör snabb röstnotering med RecUp | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

Gör snabb röstnotering med RecUp


Datum: 2017-08-24 07:41

Bril­jan­ta idéer kom­mer när som helst — ofta när vi gör något helt annat än sit­ter still i lugn och ro och försök­er kom­ma på bril­jan­ta idéer. Vi kör bil, vi är ute på en löp­tur, vi står i en kö och — vips — blir det solk­lart hur vi ska for­mulera det där svåra mailet vi behövt få iväg ett tag eller vad vi ska göra härnäst i den där kun­drela­tio­nen som kär­vat på sis­tone eller vilken suverän tjänst vi ska utveck­la härnäst (att vi inte kom­mit på det tidigare!).

Lätt fånget, et c
Men, idéer är fly­k­ti­ga och har du, som jag, mer än en gång min­nts att du hade en fan­tastisk idé som du inte kom­mer ihåg vad den var, behöver vi snabbt fån­ga idén så att den finns kvar och vi kan ta den vidare. I alla lägen är det inte så lätt att ploc­ka upp datorn eller knap­pa in en anteck­n­ing i tele­fo­nen, så vad göra?

En knapp­tryck­n­ing eller två, bara
För inte så länge sedan hit­tade jag en app som lös­er det­ta på ett geschwint sätt.
När jag öpp­nar RecUp (för iOS, d v s iPhone; här är ett alter­na­tiv för Android) möts jag av en enda stor röd knapp mitt i skär­men (den går inte att mis­sa). Jag tryck­er på knap­pen, spelar in idén jag vill fån­ga och tryck­er på knap­pen igen. Klart.

Efter den andra knapp­tryck­nin­gen lad­dar RecUp upp ljud­filen (i mp3-for­mat) till den Drop­box-mapp jag en gång ställt in att filen ska till. Drop­box-map­pen synkas till min dator i van­lig ord­ning, så nu är idén hemma.

Efter­som inspel­nin­gen görs med en tryck­n­ing på en enda oer­hört stor knapp, kan vi sta­bilt och säk­ert fån­ga fly­k­ti­ga idéer ock­så i sit­u­a­tion­er där vi inte skulle kun­na knap­pa hela fras­er på telefonen.

Ta idén vidare automatiskt
Vill du försäkra dig om att idéljud­filen inte lig­ger och glöms bort i en avlägsen Drop­box-mapp, kan du låta automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er skic­ka dig ett mail med länk till filen så att du blir upp­märk­sam­mad på att du fick en idé för en stund sedan. Eller, låt Zapi­er ska­pa en ny att göra-uppgift i Todoist (om du har din att göra-lista där) eller ett nytt kort i Trel­lo, som innebär det förs­ta steget på genom­föran­det av din bril­jan­ta idé.

Gör så här
Om det­ta låter som något för dig — lad­da hem DropVox och tes­ta. I skri­vande stund kostar den 2 dol­lar, vilket för mig är ett lågt pris för att slip­pa gå miste om utsök­ta idéer.

Gratis­skat­ter
Om du på det­ta (eller för all del annat) sätt fån­gar idéer som du annars skulle glömt, får du en del jobb gjort helt utan ansträngn­ing. Idéer kom­mer till oss helt gratis — plöt­sligt är de bara där — och nog är det skat­ter vär­da att sam­la så snabbt och lätt som möjligt.

Hur gör du?
Gör du på något annat sätt för att kvickt fån­ga idéer i fly­k­ten? Berät­ta i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.