Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

Gör snabb röstnotering med RecUp


Datum: 2017-08-24 07:41

Bril­jan­ta idéer kom­mer när som helst — ofta när vi gör något helt annat än sit­ter still i lugn och ro och försök­er kom­ma på bril­jan­ta idéer. Vi kör bil, vi är ute på en löp­tur, vi står i en kö och — vips — blir det solk­lart hur vi ska for­mulera det där svåra mailet vi behövt få iväg ett tag eller vad vi ska göra härnäst i den där kun­drela­tio­nen som kär­vat på sis­tone eller vilken suverän tjänst vi ska utveck­la härnäst (att vi inte kom­mit på det tidigare!).

Lätt fånget, et c
Men, idéer är fly­k­ti­ga och har du, som jag, mer än en gång min­nts att du hade en fan­tastisk idé som du inte kom­mer ihåg vad den var, behöver vi snabbt fån­ga idén så att den finns kvar och vi kan ta den vidare. I alla lägen är det inte så lätt att ploc­ka upp datorn eller knap­pa in en anteck­n­ing i tele­fo­nen, så vad göra?

En knapp­tryck­n­ing eller två, bara
För inte så länge sedan hit­tade jag en app som lös­er det­ta på ett geschwint sätt.
När jag öpp­nar RecUp (för iOS, d v s iPhone; här är ett alter­na­tiv för Android) möts jag av en enda stor röd knapp mitt i skär­men (den går inte att mis­sa). Jag tryck­er på knap­pen, spelar in idén jag vill fån­ga och tryck­er på knap­pen igen. Klart.

Efter den andra knapp­tryck­nin­gen lad­dar RecUp upp ljud­filen (i mp3-for­mat) till den Drop­box-mapp jag en gång ställt in att filen ska till. Drop­box-map­pen synkas till min dator i van­lig ord­ning, så nu är idén hemma.

Efter­som inspel­nin­gen görs med en tryck­n­ing på en enda oer­hört stor knapp, kan vi sta­bilt och säk­ert fån­ga fly­k­ti­ga idéer ock­så i sit­u­a­tion­er där vi inte skulle kun­na knap­pa hela fras­er på telefonen.

Ta idén vidare automatiskt
Vill du försäkra dig om att idéljud­filen inte lig­ger och glöms bort i en avlägsen Drop­box-mapp, kan du låta automa­tis­er­ingstjän­sten Zapi­er skic­ka dig ett mail med länk till filen så att du blir upp­märk­sam­mad på att du fick en idé för en stund sedan. Eller, låt Zapi­er ska­pa en ny att göra-uppgift i Todoist (om du har din att göra-lista där) eller ett nytt kort i Trel­lo, som innebär det förs­ta steget på genom­föran­det av din bril­jan­ta idé.

Gör så här
Om det­ta låter som något för dig — lad­da hem DropVox och tes­ta. I skri­vande stund kostar den 2 dol­lar, vilket för mig är ett lågt pris för att slip­pa gå miste om utsök­ta idéer.

Gratis­skat­ter
Om du på det­ta (eller för all del annat) sätt fån­gar idéer som du annars skulle glömt, får du en del jobb gjort helt utan ansträngn­ing. Idéer kom­mer till oss helt gratis — plöt­sligt är de bara där — och nog är det skat­ter vär­da att sam­la så snabbt och lätt som möjligt.

Hur gör du?
Gör du på något annat sätt för att kvickt fån­ga idéer i fly­k­ten? Berät­ta i en kommentar.