Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 aug.

Femtiosju sekunder om att få styr på inflödet


Datum: 2018-08-23 11:26

Rekry­ter­ings­före­taget PS Part­ner bad mig berät­ta för deras kun­der och föl­jare hur man får kon­troll över ström­men av mail, med­de­landen, lap­par och annat — utan att överväldigas.

I en 57 sekun­der kort video berät­tar jag här om fyra sak­er du kan göra.