Fem saker eller fem minuter | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Fem saker eller fem minuter


Datum: 2011-10-26 12:00

Det finns otal­i­ga knep för att hantera de stun­der då vi har så myck­et att göra att vi kän­ner oss allde­les överväldigade. 

Prob­lemet kan yttra sig i att vi bläd­drar upp och ner i lis­tan över mail i mail­box­en, klickan­des litet här och litet där, utan att rik­tigt bestäm­ma oss för vad vi ska hug­ga tag i. 

Skrivbor­det är allt­för fullt av högar och lösa pap­per och vart vi än tit­tar, tänker vi Just det ja, det där måste jag fixa.” och Aj då, lig­ger det där kvar där ännu? Jag måste få iväg det idag.”.

Att knepen för att kom­ma till­rät­ta med det­ta är så mån­ga, beror för­mod­li­gen på att fenomenet är så van­ligt. Så, om det hän­der dig, behöver du inte kän­na dig ensam.

Här kom­mer ett knep till, som kanske till­ta­lar just dig.

Välj en av två vägar

När du har så myck­et att göra att du inte vet var du ska bör­ja, utan du ham­nar i beslut­lim­bo — bestäm dig för endera av dessa två:
Antingen

  • Job­ba i fem minut­er med en sak

eller

  • Välj fem sak­er att göra klart

När du job­bat i fem minut­er eller när du gjort de fem sak­er­na, ta en paus. Belö­na dig själv på det sätt du före­drar och njut av att du kom­mit framåt.

… och igen

Upprepa till dess du återfinner din han­dlingskraft, så job­bet går av sig självt igen. På så vis delar du upp den sto­ra mäng­den papper/​mail/​uppgifter i hanter­bara steg, så det blir lättare att kom­ma igång.

Hur gör du?

När det bara är för myck­et” och du inte vet var du ska bör­ja, vad gör du då? Läm­na en kom­men­tar och berätta. 


På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.