Fem oumbärliga starttips i Studentmagasinet | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 okt.

Fem oumbärliga starttips i Studentmagasinet


Datum: 2016-10-14 07:43

I det senaste num­ret av Stu­dent­ma­gasinet inter­vjuades jag om hur vi kan ska­pa struk­tur i en inten­siv till­varo. Jag delade bland annat med mig av vil­ka verk­tyg som kan hjäl­pa oss att ska­pa struk­tur och fem oum­bärli­ga start­tips att sät­ta igång med.

Dessu­tom lyfter jag på för­låten och berät­tar vad jag är bäst respek­tive sämst på när det gäller min egen struktur.

Inter­vjun läs­er du här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.