Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 okt.

Uppdaterat: Få rabatt på Confex öppna strukturkurser i höst


Datum: 2021-10-27 00:00
David Stiernholm föreläser om struktur i ett gult konferensrum framför deltagare som ser på intresserat.

I höst håller jag tre öpp­na struk­turkurs­er i arrange­mang av Con­fex — i Stock­holm, Malmö och via Zoom. 

Upp­dat­er­at: Kurstillfäl­let via Zoom den 14 decem­ber blev snabbt fullt, men vi har nu släppt fler deltagarplatser!

Som blog­gläsare får du 15% rabatt på kur­savgiften om du anger koden Stiern­holm 2021”.

All info om kursen, datum och anmälan finner du här.

Vi ses!