Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 feb.

Få kontroll över informationsinflödet genom min kurs hos Framgångsakademin


Datum: 2023-02-02 15:10

Det ström­mar in mejl, chattmed­de­landen, tele­fon­sam­tal, intit­tande kol­le­gor och annat hela tiden!

Det är lätt att kän­na sig överväldigad (och stressad!).

Jag lär dig ta kontroll

I min kurs om struk­tur på job­bet hos Framgångsakademin får du lära dig hur du tar kon­troll över inflödena.

Anmäl dig idag. Du kan sät­ta igång direkt.

Visa mig kursen