STRUKTURBLOGGEN


Föregående artikel

Nästa artikel

15 May

Ett gammalt minne motiverar dig att arbeta strukturerat


Datum: 2017-05-15 13:19 Kommentarer: 0 st

Även om vi format en riktigt god struktur i hur vi arbetar, är det lätt att vi släpper den och gör på ett helt annat sätt än hur vi bestämt oss för att arbeta. När vi har många uppgifter framför oss, när vi har många mail att beta av innan dagen är slut och när vi samtidigt strax ska iväg på ytterligare ett möte, frestas vi att hoppa över något strukturmoment, eftersom det går så mycket snabbare eller är så mycket vanare för oss.

Vi skriver inte upp en sak vi ska göra, för vi tror att vi kommer ihåg det ändå; vi tar inte hänsyn till att vi i ett svagt ögonblick lovade en speciallösning, för den känns nu direkt efter mötet så självklar; vi sätter flaggor på några mail så länge, trots att vi förstått nyttan med att istället direkt skriva att göra-uppgifterna.

Ett bett i svansen
Rätt så snart blir vi dock varse varför vi bestämt oss för det mer strukturerade arbetssättet. Vi missar att ringa det utlovade samtalet, bekräftelsen till kunden blev inte korrekt och en informell mail-flagg-att-göra-lista bildades parallellt till den egentliga listan och vi råkar prioritera ett flaggat mail istället för en att göra-uppgift från listan som egentligen var bra mycket högre prioriterad.

Positiv hågkomst
Finns det något sätt att motivera oss till den lilla extra ansträngning det innebär att hålla fast vid den ännu något ovana strukturen? Det finns en del som tyder på det.

I en färsk studie från University of New Hampshire, fann forskarna Biondolillo och Pillemer att den som tänker tillbaka på en positiv upplevelse av att ha gjort något den vill göra mer av (i studien rörde det sig om fysisk träning) gör mer av det. Testpersoner indelade i två grupper fick svara på frågor dels om deras träningsvanor, dels om deras ambitioner att träna den närmaste tiden. Den ena gruppen uppmanades att dessutom beskriva en positiv eller negativ erfarenhet de haft av träning som de trodde skulle motivera dem att träna mer. Den andra gruppen fick inte den uppgiften, utan bara de andra frågorna.

När testpersonerna åtta dagar senare fick svara på hur mycket de tränat den senaste veckan, hade de som påmint sig om en positiv erfarenhet av träning tränat avsevärt mer än de andra. Forskarna drog följande slutsats: att påminna sig om ett positivt, motiverande minne ger signifikant positiv effekt på hur mycket man sedan tränar.

Värt besväret efteråt
Vi kan misstänka att detta också går att tillämpa på vår struktur. För, på ett sätt är det med strukturvanor som med fysisk träning. Vi vet att vi egentligen vill göra på det sätt vi bestämt , till exempel träna eller agera på ett mer strukturerat och ännu ovant sätt i vårt arbete. Men, det är liksom lättare att inte göra så utan göra på det gamla sättet eller stanna hemma i värmen istället för att sticka ut på en löptur i höstmörkret.

Gör så här
Vill du anamma detta rön New Hampshire-forskarna funnit, gör så här:

  • Beskriv en situation då du agerade på ett alldeles föredömligt sätt när det gäller den struktur du format. Ju mer specifik, utförlig och konkret du är i din beskrivning, desto mer har du hjälp av den. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Jag har helt enkelt skrivit några rader och har då inlett med "Så här gick det till: …"
  • Bestäm dig för i vilka situationer du ska göra dig påmind om den beskrivna situationen. Förslagsvis kan detta vara en god start på arbetsdagen.
  • Hitta ett sätt att bli påmind om situationen utan att behöva komma ihåg det. Kanske gör du som jag och lägger in i din morgonrutin att du läser din beskrivning av den där gången då du verkligen agerade som du vill agera.
  • Om du vill, gör det här på försök en vecka eller två och reflektera sedan över om den här metoden fick dig att mer följa den struktur du ändå tycker är eftersträvansvärd. Gav det effekt? Kan du tillämpa det här på fler områden? Gjorde det ingen skillnad? Kan du då avgränsa ambitionen och bara inrikta dig på en särskilt vanlig strukturfallgrop du ofta råkar ut för?

Det önskvärda blir det gängse
Om resultaten av Biondolillos och Pillemers studie har bäring också på struktursträvanden, kommer du att lättare lyckas etablera ditt mer strukturerade arbetssätt om du ofta gör dig påmind om ett tidigare tillfälle då verkligen lyckats att arbeta på det sätt du önskar. Du får erfara än fler tillfällen då du lyckas med den nya vanan och allteftersom behöver du inte dra dig till minnes hur det var du gjorde den där gången, för ditt önskade arbetssätt är plötsligt så du nu arbetar.

Hur gör du?
Hur gör du för att ändå bibehålla den goda strukturen när du i vardagens intensitet riskerar göra så du beslutat dig för att inte göra längre? Lämna en kommentar och berätta. 

Kommentera (Inga kommentarer)

Skriv en kommentar

  (för att undvika spam)

Om du väljer att publicera en kommentar så godkänner du även att vi får spara den och dina uppgifter (namn, e-mail, webbadress) samt att vi får visa upp den här på bloggen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.