En gemensam plats är knappt en plats | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 dec.

En gemensam plats är knappt en plats


Datum: 2021-12-13 16:06

Det som inte är platt och hål­bart ska vi ändå för­vara någon­stans, om vi behöver det då och då och vill slip­pa leta efter det var­je gång. Det kan vara en väs­ka med ett demok­it i, en extra rejäl tejprulle, en extern hård­disk, en spe­cialkniv, en appa­rat eller något helt annat. Kort sagt, vi använ­der alla arbet­sred­skap som inte går att sät­ta in i pär­mar eller vad vi nu har valt för lagringsplats när det gäller pappersmaterialet. 
När vi struk­tur­erar vår arbet­splats erfar vi fort hur fören­k­lande det är när var sak får sin plats och det finns en plats för var sak. För något hit­tar vi en hyl­la, för något annat ett fack. En sak pas­sar per­fekt i en av lådor­na och en atti­ralj går pré­cis ned i en ask.

Men den här”, då? Den sak­en vi just nu plock­at upp. Var ska den vara? Äsch, jag ställer den här; på skrivbor­det eller på gol­vet. Där står den bra.”.

Gör den det?

Fly den fly­tande ytan
Det är van­skligt att låta något få en plats på en yta som ock­så används till annat. Skulle sak­en sak­nas är det inte tydligt att den är bor­ta, för dess plats är inte tom (för den används ock­så till annat). När vi ska stäl­la ifrån oss den, får vi någon gång väl­ja en annan plats, för det stod redan något där vi brukar stäl­la den.

Där­för behöver vi under­lät­ta för oss genom att göra plac­erin­gen tydligare.

Gör så här

 1. Om du just nu är på din arbet­splats, se dig omkring.

 2. Har du någon oum­bärlig sak som löst” står på en yta och som skulle bli lättare att hål­la reda på om plat­sen blev vikt just för den?

 3. Välj ett sätt att viga plat­sen för sak­en. Du kan t ex:
  • sät­ta dit en etikett
  • skri­va en snygg skylt
  • ruta eller ringa in den genom att tej­pa runt, måla runt, rita runt eller rent av kri­ta runt
  • läg­ga under ett annat mate­r­i­al för att mark­era plat­sen, t ex ett pap­per i avvikande färg eller ett under­lägg som sky­d­dar ytan under

 4. Gör det du behöver för att vika plat­sen nu direkt eller for­mulera en att göra-uppgift om du väl­jer att göra det senare.

Slipp jaga efter det saknade
Om du mark­er­ar upp den giv­na plat­sen ock­så för sak­er som ställs på skrivbor­det eller på gol­vet, ser du tydli­gare om de sak­nas innan du behöver dem. När du vill använ­da dem, finns de till­hands oftare än annars. Genom att du så tydligt kan boc­ka av” att sak­en är till­bakaställd känns det ock­så mer till­fredsstäl­lande att stä­da upp och få ord­ning. Du läg­ger min­dre tid på att leta och slip­per jaga sak­en just när det pas­sar dig som minst.

Hur gjorde du?
Hur märk­te du upp plat­sen för sak­en som står på en gemen­sam yta? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.