Du kan få föreläsningar från långt håll | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 mars

Du kan få föreläsningar från långt håll


Datum: 2020-03-18 09:27

Man kan förledas att tro att lop­pet är kört för att få struk­turhjälp av mig genom en föreläs­ning eller utbild­ning nu när coro­n­aviruset slag­it till. Det är det inte. Det finns möjligheter!

Se bara här, i den här kor­ta videon (som råkar vara på engel­s­ka, men du vet sedan länge att jag såk­lart ock­så föreläs­er på sven­s­ka), där jag på långt och behörigt avstånd, med föredöm­lig social dis­tanser­ing tilläm­pad, berät­tar att jag håller alla mina föreläs­ningar virtuellt, från långt håll, genom det dis­tans­mötesverk­tyg (Skype, Teams, Zoom eller annat) som pas­sar dig. 

Om några dagar håller jag till exem­pel en föreläs­ning i Malmö på en kon­fer­ens som inte äger rum i Malmö utan istäl­let i var och en av delt­a­gar­nas dator — på distans.

Vill du och dina kol­le­gor fort­sät­ta att utveck­la struk­turen trots att ni job­bar hemifrån, finner du alla mina föreläs­ningar här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.