Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 feb.

Du får rabatt på öppen föreläsning i Stockholm den 17 mars!


Datum: 2020-02-17 11:14

Den 17 mars håller jag en av få öpp­na kor­ta föreläs­ningar om hur struk­tur fören­klar livet.

Sem­i­nar­iegrup­pen arranger­ar en efter­mid­dag med mig på Sca­lateatern i Stock­holm och du som tro­get läs­er Struk­tur­bloggen får rabatt på bil­jettpriset om du anger koden struk­tur” när du anmäler dig.

All info och anmälan finner du här.