Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 sep.

Därför ska du ha en väntar på-lista


Datum: 2021-09-22 15:50

Har du var­it med om att du delegerat en uppgift till någon annan och när det är för sent, upp­täckt att du inte fått det mate­r­i­al du behöver just nu?

Slipp vara med om det någon mer gång genom att skaf­fa dig en vän­tar på”-lista.

Här förk­larar jag var­för och hur.