Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 okt.

"Bli en görare" i Sundsvall


Datum: 2010-10-15 18:09

I tors­dags kom Navid Modiri och jag till Sundsvall för att hål­la vårt sem­i­nar­i­um Bli en görare — från idé till genom­förande på tre minuter”. 

Vi möttes av en i det när­maste full­satt biograf, befolkad av trevli­ga väster­nor­rlän­ningar som under efter­mid­da­gen gjorde slag i sak­er de länge haft i tankarna. 

De inspir­erades, fick idéer, fat­tade beslut, ska­pade struk­tur­erade han­dlings­plan­er och kom till skott på plats och ställe.

Här är några brottsty­ck­en från Sundsvalls-seminariet:

Delt­a­garen Ewa skriv­er så här och så här om sem­i­na­r­i­et i torsdags.

Bli en görare” kom­mer härnäst till Göte­borg den 11 novem­ber och till Stock­holm den 25 november.

Läs mer, ta del av det för­mån­li­ga erb­ju­dan­det och boka dina bil­jet­ter hos Lära för livet här.