Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 okt.

Artikel i tidningen Finansliv


Datum: 2012-10-18 10:23

I nr 7 av tid­nin­gen Finansliv skriv­er Johan­na Karls om hur vi gör för att ta semes­ter med tomt skrivbord. 

Jag och psykolo­gen Mat­tias Lund­berg red­er ut de van­li­gaste mis­sta­gen vi gör inför semes­tern och hur de kan undvikas.

Läs artikeln här.