Ambitionstrappan | David Stiernholm

Sidhuvud

Ambitionstrappan

När dead­line när­mar sig med för­färlig hastighet och du mis­stänker att du inte kom­mer att hin­na klart i tid med allt du tänkt dig, är det under­lät­tande och stressänkande att på ett med­vetet sätt sän­ka ambi­tion­er­na utan att tum­ma på kvaliteten.

I utgå­va 513 av mitt veck­o­brev Klart! och min podd med sam­ma namn näm­nde jag en enkel mod­ell för den­na ambitions-ned-trappning. 

Mod­ellen finner du här och du använ­der den helt fritt, om du vill.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.