Sidhuvud

Tack, GR Välfärd!

Här finner du alla bilder jag visade, som åhörarko­pi­or i pdf-format.

Och, här är den något radikala lös­nin­gen på kon­flik­ten mel­lan att hjäl­pa och få arbe­ta ostörd.

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen.