Sidhuvud

Tack för strukturkurs 2018-11-29

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Här finner du lath­un­den över Out­look Uppgifter.

Och, här hit­tar du sidan där du lär dig hur du kan söka avancer­at i mailen.

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.