Sidhuvud

Tack för halvdagskurs 2018-08-22

Här finner du sidan med sök­tips i Outlook.

Och, här hit­tar du min lath­und över Uppgifter-funk­tio­nen i Outlook.

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.