Sidhuvud

Tack för föreläsning 2021-10-04

Här finner du en pdf med alla bilder jag visade.

Målformulering.se het­er allt­så mål­for­mu­ler­ing­shjälp­si­dan jag bjud­er på.

Undrar du över något under mål­for­muleran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen.

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur och mål tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.