Sidhuvud

Tack för föreläsning 2019-03-26

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Här hit­tar du alla bilder jag visade under min föreläsning.

Mål­for­mu­ler­ingsverk­tyget jag berät­tade om lig­ger här.

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.