Sidhuvud

Tack för föreläsning 2018-11-27

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Här hit­tar du åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade under min föreläsning.

Mina bägge böck­er finner du på:

Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”

Målmed­veten: Pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”

Jag näm­nde igår ock­så en lath­und för hur du smidigt arbe­tar med Uppgifter-funk­tio­nen i Out­look, som du finner här.

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.