Tack för föreläsning 2018-11-27 | David Stiernholm

Sidhuvud

Tack för föreläsning 2018-11-27

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Här hit­tar du åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade under min föreläsning.

Mina bägge böck­er finner du på:

Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar”

Målmed­veten: Pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete”

Jag näm­nde igår ock­så en lath­und för hur du smidigt arbe­tar med Uppgifter-funk­tio­nen i Out­look, som du finner här.

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.