Sidhuvud

Tack för föreläsning 2018-05-16

Alla bilder jag visade finner du här: https://​app​.box​.com/​v​/​C​O​W​I​2018-05 – 16

Här är Out­look Uppgifter-lath­un­den: http://​www​.stiern​holm​.com/​o​u​tlook

Bak­grund­slju­davskär­mande appen Nois­li är här: http://​www​.nois​li​.com

Mål­for­mu­ler­ingsverk­tyget där du bara kan for­mulera speci­fi­ka mål är här: http://​www​.mal​for​mu​ler​ing​.se

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.