Sidhuvud

"Som smort!" mötesblock

Du vet hur det kan vara. Dagar då vi har många möten efter varandra, är det lätt hänt att det vi kom överens om på morgonens första möte försvinner bland anteckningarna när vi springer vidare till nästa, och nästa.

Rätt som det är, är dagen slut och vi rusar hemåt.

Nästa morgon förpassas gårdagens noteringar till högen, eftersom mötena är lika många denna dag.

“Som smort!” mötesblock löser problemet.

Mötesblocket gör det lätt för dig att snabbt ta hand om det ni kommer överens om på mötet, även om du har ont om tid att sammanställa dina noteringar.

Innehåll: 75 mötesblad med förtryckt plats för projekt, datum, deltagare, fattade beslut och nästa steg


Mötesblocket är slut i lager, men du kan köpa en mötesnoteringsmall i PDF-format istället - och få samma effekt!