Sidhuvud

Så här får du Zapier att skriva din att göra-lista åt dig

Nyli­gen postade jag en video om hur du kan få Microsoft 365 att skri­va din att göra-lista åt dig. 

Idén är att när det gäller sto­ra uppgifter som består av flera min­dre uppgifter och som du gör fler gånger än en, vill du såk­lart inte skri­va lik­nande uppgifter på din att göra-lista om och om igen. Det skulle vara onödigt arbete.

Vore det inte bät­tre om du bara kunde ange dead­li­nen för något och din att göra-lista sedan skriv­er sig själv — med rätt för­fal­lo­da­tum för de ingående uppgifterna?

Men, om du inte använ­der Microsoft 365, utan istäl­let Google Work­space, och inte Microsoft To-Do, utan istäl­let Todoist?

Här vis­ar jag hur du då kan göra, med hjälp av automa­tis­er­ingstjän­sten Zapier.