Sidhuvud

Här är bilderna från HSFF-föreläsningen

Tack för att du kom på min föreläs­ning hos HSFF den­na kyli­ga februarimorgon!

Här hit­tar du en pdf med alla bilder jag visade.

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Kor­ta föreläs­ningar som den här håller jag all­ra mest inne” i verk­samheter. Vill du att jag kom­mer till ditt jobb, hör av dig, så talar vi om saken.

Just nu delar jag med mig av mån­ga tips och knep om struk­tur på LinkedIn. Con­nec­ta med mig där, vetja!