Sidhuvud

Hälsning inför föreläsning 2024-04-23

Vill du frå­ga mig något om prak­tisk AI på job­bet innan vi ses, varmt välkom­men att skri­va till mig.