Sidhuvud

Hälsning inför föreläsning 2023-08-29

Vill du frå­ga mig något om struk­tur innan vi ses eller om du vill berät­ta något om dig och ditt jobb som jag bor­de kän­na till, varmt välkom­men att skri­va till mig.