Förberedelser inför strukturträning | David Stiernholm

Sidhuvud

Förberedelser inför strukturträning

Inför den förestående struk­turtränin­gen är det fint om du har möj­lighet att tit­ta igenom de kor­ta filmer­na nedan, för då hin­ner vi arbe­ta mer hand­fast med din struk­tur när vi ses. 

I dem går jag igenom de grun­der i ett struk­tur­erat arbetssätt vi annars kom­mer att ägna den förs­ta stun­den av vår struk­turs­es­sion åt. 

Hur du kan ta emot de ständi­ga inflö­de­na av infor­ma­tion på ett struk­tur­erat sätt

Håll koll på allt du har att göra på ett enda ställe

Så sto­ra ska att göra-uppgifter­na vara (och inte)

Så for­muler­ar du en att göra-uppgift så att du inte fall­er abstraktionsfällan

Så tar du dig an surdegarna

Kat­e­goris­era att göra-lis­tan så att du slip­per se allt hela tiden

Några lämpli­ga verk­tyg för din att göra-lista

Här finner du de dig­i­ta­la listverk­tyg jag tyck­er är bäst just nu.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.