Sidhuvud

Förberedelser inför strukturträning

Inför den förestående struk­turtränin­gen är det fint om du har möj­lighet att tit­ta igenom de kor­ta filmer­na nedan, för då hin­ner vi arbe­ta mer hand­fast med din struk­tur när vi ses. 

I dem går jag igenom de grun­der i ett struk­tur­erat arbetssätt vi annars kom­mer att ägna den förs­ta stun­den av vår struk­turs­es­sion åt. 

Hur du kan ta emot de ständi­ga inflö­de­na av infor­ma­tion på ett struk­tur­erat sätt

Håll koll på allt du har att göra på ett enda ställe

Så sto­ra ska att göra-uppgifter­na vara (och inte)

Så for­muler­ar du en att göra-uppgift så att du inte fall­er abstraktionsfällan

Så tar du dig an surdegarna

Kat­e­goris­era att göra-lis­tan så att du slip­per se allt hela tiden

Några lämpli­ga verk­tyg för din att göra-lista

Här finner du de dig­i­ta­la listverk­tyg jag tyck­er är bäst just nu.