Sidhuvud

En fråga inför workshop 2018-10-01

På månda­gen den 1 okto­ber ses vi på Loka Brunn och då kom­mer jag att tala med er om hur vi kan använ­da de nya tjän­ster­na i Office 365 på ett struk­tur­erat och smidigt sätt.

För att ni ska få ut det ni vill av mitt pass, är det värde­fullt för mig att veta vad ni vill få ut.

Så, har du lust att helt kort här nedan berät­ta vad du tyck­er är krång­ligt i Office 365 och/​eller vad för frå­ga du skulle vil­ja få svar på?

pow­ered by Type­form