Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 feb.

Video: Bli mindre trött genom att koppla bort


Datum: 2023-02-06 09:44

Vad gör du för att kop­pla bort job­bet när du är ledig?

Hurså? Jo, en studie av Ben­nett och Field pekar på att bortkop­p­lan­det är en förut­sät­tning för ordentlig återhämtning.

Jag har några idéer om vad du kan göra — och min läsare Anna Carls­son bidrar ock­så med ett smart trick!

Hur gör du? Berät­ta för mig!

Du kan få se mer

Väggmonterad TV visande YouTube-logotypen.

Du hittar mängder av fler videor som denna på min YouTube-kanal.

Jag vill se fler videor