Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 sep.

Tjugosjätte avsnittet av frågespalten "Strukthur?": Mötesanteckningar


Datum: 2015-09-24 18:44

Mån­ga möten blir det om dagar­na och lika mån­ga min­nesan­teck­ningar att hantera efter möte­na. Men, hur tar vi hand om dem på bäs­ta sätt, så att vi inte mis­sar det vi lovat?

I säsongens förs­ta avs­nitt av fråges­pal­ten Struk­thur?” berät­tar jag om vad vi bäst gör med möte­san­teck­ningar­na efter mötet.


Har du en struk­turfrå­ga till mig? Maila mig eller kom­mentera nedan!

Tidi­gare avs­nitt finner du här.