Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 juni

Tack, Etteplan!


Datum: 2023-06-08 09:52
Kollage bestående av två bilder: Till vänster; entrén till The Steam Hotel i Västerås. Till höger; en man i blå kavaj och gröna byxor som föreläser i en dunkel föreläsningssal.

Det är ofta som delt­a­gare på mina föreläs­ningar och kurs­er berät­tar att de använ­der sig­natur-funk­tio­nen i mejlen för att spara mal­lar av hela mejl så att de slip­per skri­va sam­ma sorts mejl igen och igen.

Det finns en funk­tion för detta

Det är smart och under­lät­tande, såk­lart. Men, ännu smidi­gare är det ofta att använ­da en färdig funk­tion som är avsedd att göra pré­cis det som man är ute efter.

Där­för blev jag extra glad när jag föreläste för Etteplan i Västerås och då hörde Inge­mar vit­tna om att han använ­der just mall­funk­tio­nen i Out­look flitigt. 


När han bör­jade det jobb han nu har, lade han näm­li­gen fort märke till att en hel del av de mejl han skrev om dagar­na lik­nande mejl han skriv­it förut — så, han gjorde mal­lar av dem! Han berät­tade att han sparar myck­et tid var­je vec­ka på det sättet.

Gör du som Ingemar?

Så, har du hit­tat mall­funk­tio­nen i mejlen?

Out­look

Här lig­ger den i Out­look 365:

Skärminspelning som visar var du hittar Templates-funktionen i Outlook 365.

Och, här i Out­look för webben:

Skärminspelning som visar var du hittar Templates-funktionen i Outlook för webben.

Gmail

Och, här i Gmail:

Skärminspelning som visar var du hittar Templates-funktionen i Gmail

Hur gör du?

Du som använ­der mejl­mal­lar — vad för typ av mejl använ­der du dem till? Tip­sa mig! Jag vill inspir­eras till att för­fi­na min mejl­struk­tur ytterligare.

Och, såk­lart: tack, Etteplan, för förtroendet!

Vill du lära dig mejla strukturerat?

Jag kan komma till ditt jobb och hålla en motsvarande föreläsning som den jag höll för Etteplan.

Då får du lära dig att skapa bättre struktur i hur du mejlar, så att du blir herre över mejlen istället för tvärt om!

Jag vill ha en offert