Streama min föreläsning från Scala-teatern till… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Streama min föreläsning från Scala-teatern till din arbetsgrupp


Datum: 2020-11-08 20:39

Den föreläs­ning om att fören­kla på job­bet med hjälp av god struk­tur som jag höll på Scala-teatern i Sem­i­nar­iegrup­pens regi i slutet av sep­tem­ber kan du nu bestäl­la till din arbets­grupp — som inspelad, strea­mad föreläs­ning i en upp­tagn­ing just från tillfäl­let på Scala-teatern.

I föreläs­nin­gen delar jag med mig av vad du kan göra när du har för mån­ga möten för att hin­na det du egentli­gen vill, hur du kan ta kon­troll över mailen och hur du kan und­vi­ka att det blir stres­sigt mot slutet allde­les för ofta och myck­et mer. Dessu­tom får du lära dig hur du kan fören­kla det du tyck­er är krång­ligt i ditt arbete i sju snab­ba steg.

Låter det­ta som något för dig och dina kol­le­gor, ta en när­mare titt på hur ni kan ta föreläs­nin­gen till er hos Seminariegruppen!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.