Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 nov.

Streama min föreläsning från Scala-teatern till din arbetsgrupp


Datum: 2020-11-08 20:39

Den föreläs­ning om att fören­kla på job­bet med hjälp av god struk­tur som jag höll på Scala-teatern i Sem­i­nar­iegrup­pens regi i slutet av sep­tem­ber kan du nu bestäl­la till din arbets­grupp — som inspelad, strea­mad föreläs­ning i en upp­tagn­ing just från tillfäl­let på Scala-teatern.

I föreläs­nin­gen delar jag med mig av vad du kan göra när du har för mån­ga möten för att hin­na det du egentli­gen vill, hur du kan ta kon­troll över mailen och hur du kan und­vi­ka att det blir stres­sigt mot slutet allde­les för ofta och myck­et mer. Dessu­tom får du lära dig hur du kan fören­kla det du tyck­er är krång­ligt i ditt arbete i sju snab­ba steg.

Låter det­ta som något för dig och dina kol­le­gor, ta en när­mare titt på hur ni kan ta föreläs­nin­gen till er hos Seminariegruppen!