Så kom Idea Grove överens om hastigheten | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 nov.

Så kom Idea Grove överens om hastigheten


Datum: 2022-11-22 07:36

Jag fann en artikel i Fast Com­pa­ny om Dal­las-baser­ade PR-byrån Idea Grove, där medar­be­tar­na kom överens om hur snabbt de förvän­tas svara i oli­ka kommunikationskanaler.

När de hade gjort det tydligt för sig själ­va (och varan­dra) hur länge det var OK att vän­ta med att svara, kunde de lättare fokusera på de kreati­va uppgifter­na som krävde full koncentration.

Intres­sant, tyck­er jag!

Webb-artikel från Fast Company; svart text mot vit bakgrund.

"Slack and Zoom were distracting our teams. Here’s how we regained focus", Fast Company, 2021-01-05.

Jag vill läsa artikeln

Har du och dina kol­le­gor gjort en lik­nande överen­skom­melse? Berät­ta för mig!


Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Teman som detta - vad vi kan göra för att arbeta fokuserat i en jobbvardag full av avbrott - är vad jag bland annat tar upp i mina föreläsningar. Boka en föreläsning med mig till ert nästa möte. 

Jag vill ha en offert

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.