Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

22 nov.

Så kom Idea Grove överens om hastigheten


Datum: 2022-11-22 07:36

Jag fann en artikel i Fast Com­pa­ny om Dal­las-baser­ade PR-byrån Idea Grove, där medar­be­tar­na kom överens om hur snabbt de förvän­tas svara i oli­ka kommunikationskanaler.

När de hade gjort det tydligt för sig själ­va (och varan­dra) hur länge det var OK att vän­ta med att svara, kunde de lättare fokusera på de kreati­va uppgifter­na som krävde full koncentration.

Intres­sant, tyck­er jag!

Webb-artikel från Fast Company; svart text mot vit bakgrund.

"Slack and Zoom were distracting our teams. Here’s how we regained focus", Fast Company, 2021-01-05.

Jag vill läsa artikeln

Har du och dina kol­le­gor gjort en lik­nande överen­skom­melse? Berät­ta för mig!


Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

Teman som detta - vad vi kan göra för att arbeta fokuserat i en jobbvardag full av avbrott - är vad jag bland annat tar upp i mina föreläsningar. Boka en föreläsning med mig till ert nästa möte. 

Jag vill ha en offert