Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 sep.

Öppna strukturkurser under hösten


Datum: 2018-09-17 14:11
David Stiernholm föreläser framför en projicerad bild (och får bilden projicerad på sig). Han pekar på skärmen och tittar mot åskådaren.

I höst håller jag flera öpp­na struk­turkurs­er dit vem som helst kan anmäla sig.

Den när­maste tiden kom­mer jag till:

Göte­borg 2018-11-13, genom Kunskapsgruppen
Malmö 2018-11-15, genom Con­fex (all info och anmälan här)
Malmö 2018-11-22, genom Kunskapsgruppen
Stock­holm 2018-12-05, genom Con­fex (all info och anmälan här)
Stock­holm 2018-12-06, genom Tholin & Larsson
Luleå 2018-12-11, genom Con­fex (all info och anmälan här)
Göte­borg 2018-12-12, genom Con­fex (all info och anmälan här)
Göte­borg 2018-12-13, genom Tholin & Larsson
Umeå 2018-12-18, genom Con­fex (all info och anmälan här)
Stock­holm 2018-12-19, genom Kunskapsgruppen
Sundsvall 2018-12-20, genom Con­fex (all info och anmälan här)

Vill du ha lättsam och konkret hjälp att för­bät­tra din struk­tur på job­bet, kom och var med!