Mötesnotera smidigare med Som Smort-blocket | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 sep.

Mötesnotera smidigare med Som Smort-blocket


Datum: 2022-09-30 14:35
Mötesblocket Som Smort liggande snett på ett gult bord till höger om en glödlampa och till vänster om en penna och en kopp kaffe.

Jag har länge före­drag­it att notera med pap­per och pen­na när jag deltar i möten. Särskilt så när jag träf­far per­son­er jag inte kän­ner, för då upplever jag lätt att lap­topen lätt skulle ska­pa en onödig bar­riär mel­lan oss.

Ett under­lät­tande block för möten

Men, jag ville göra själ­va noteran­det och i syn­ner­het efter­ar­betet efter möte­na smidi­gare, så jag tog fram mötes­block­et Som smort”.

Det finns ett till dig också

Det visade sig att det ock­så föll mån­ga andra i smak­en, så nu kan du skaf­fa dig ett eget!

Jag vill bestäl­la ett block

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.