Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 juni

Intervju i DN om förenklingsboken


Datum: 2019-06-02 11:52

DNs Clara Frit­zon inter­vjuade mig med anled­ning av min nypub­licer­ade tred­je bok Fören­kla på job­bet — gör det krång­li­ga lätt”.

Vi talade om hur man kan min­s­ka stressen genom att arbe­ta mer struk­tur­erat, av vik­ten av att ta reda på hur bråd­skande något verk­li­gen är, hur vi kan fören­kla sådant som är krång­ligt på job­bet i sju snab­ba steg och myck­et annat.

Hela artikeln finner du hos DN, såklart.