Sidhuvud

Att göra-listan

En av grundpelarna i att arbeta strukturerat är hur vi håller koll på allt vi har att göra - till exempel med en att göra-lista.

Gör så här för att lyckas med att göra-listan på bästa sätt:

  • Samla noteringarna om allt du har att göra på så få ställen som möjligt; helst ett enda.
  • Listan behöver inte vara just en lista. Det kommer alltfler digitala verktyg där uppgifterna är samlade på annat sätt - som lappar på en tavla, som bollar i ett kärl, som grenar i en mindmap.
  • Du kan ha listan fysiskt på papper eller digitalt i en app. Det avgörande är att du trivs med verktyget du har den i. Först då kommer du att använda det.
  • Ju mer komplett listan är, desto lättare får du den överblick du behöver för att kunna veta att du gör rätt sak just nu.
  • Skriv att göra-uppgifterna så att alla är mindre i omfattning än en dags arbete. Då minskar risken att du skjuter upp uppgifterna.
  • Blir listan lång, gruppera den så att du slipper se alla uppgifter hela tiden. Du kan gruppera efter förfallodag, tidsåtgång, sammanhang, projekt, kund eller något annat begrepp som är användbart för dig.
  • Det är värt besväret att lägga tre sekunder extra på att formulera att göra-uppgiften tydligt och utförligt, med fullständig meningsbyggnad. Då går det sedan fortare för dig att förstå vad du först menade när du skrev uppgiften.