Sidhuvud

Tack för föreläsning 2023-09-28

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (pdf, 11 MB).

Fråges­tund

Vi ses på fråges­tun­den via Teams mån 2023-10-26 kl 13:00 – 13:30

Du kan då till exem­pel frå­ga något i stil med:

  • jag tes­tade det här verk­tyget och jag trodde att jag skulle kunne [någonting], men jag hit­tar inte hur jag gör det. Är det möjligt att få till?
  • du sade att [något], men när jag provar det blir det inte som du sade — varför?
  • på föreläs­nin­gen tog du inte upp just det här bekym­ret som jag har i min vardag på job­bet. Har du något tips kring det?
  • … eller något helt annat!

Frå­ga mer — när som helst

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Få fler tips

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.