Sidhuvud

Tack för föreläsning 2023-08-30

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (pdf, 10,5 MB).

Fråges­tund

Välkom­men på fråges­tund via Teams mån 18 sep kl 13:00 – 13:30. Då kan du stäl­la mig alla frå­gor som dykt upp när du har job­bat med de struk­turidéer du tog med dig från föreläs­nin­gen och jag svarar frimodigt. 

Du log­gar in i mötet här.

Du kan frå­ga ock­så efteråt

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Få tips utan att fråga

Anmäl dig till mitt veck­o­brev som kom­mer kl 8:45 var­je måndag, om du inte redan får det. Du kan läsa eller lyssna!

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.