Sidhuvud

Tack för föreläsning 2023-01-24

Åhörarko­pi­or på alla bilder jag visade hit­tar du här (pdf, 2,4 MB).

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Här anmäler du dig till mitt veck­o­brev, som på måndag hand­lar om ett sätt att hjäl­pa andra att bli tydli­gare med hur bråt­tom något de vill att du ska göra är.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.