Sidhuvud

Ett tips om bråttom och viktigt från David Stiernholm

Vill du ha mer konkre­ta tips om god struk­tur för effek­ti­vare arbete, finner du mängder här.

Lättsam och prak­tisk föreläs­ning om struktur

Det jag gör mest är att föreläsa i verk­samheter runt om i Sverige (och utan­för lan­dets gränser ock­så, såk­lart) — på kick­of­fer, per­son­alda­gar, kon­fer­enser och andra slags möten.

Jag föreläs­er såk­lart gär­na ock­så på ditt jobb.

Jag vill se vad du har för föreläsningar