Tack för föreläsning 2021-10-07 | Stiernholm Consulting

Sidhuvud

Tack för föreläsning 2021-10-07

Undrar du över något under struk­tureran­det framöver, bara maila mig! Du är varmt välkommen. 

Och, vill du ta del av de struk­tur­tips jag delar med mig av på LinkedIn, con­nec­ta med mig där, vet­ja, så fort­sät­ter vi tala struk­tur tillsammans.

Fler kor­ta vide­or med tips om knep och metoder för bät­tre struk­tur i job­b­varda­gen delar jag med mig av på YouTube.

Gav föreläs­nin­gen mers­mak och du vill ha ännu mer struk­tur, finner du mer stoff här.

We use cookies on stiernholm.com to provide you with a great experience. By using the site you agree to this, and if you like more information you can read more here.