Not ur "Selvledelse og Fælleskaber - Nye… | David Stiernholm

Sidhuvud

Not ur "Selvledelse og Fælleskaber - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv"

För­fattaren San­i­na Kürstein ref­er­erar till min ren­odlings­mall i sin bok Selvledelse og Fællesk­aber — Nye per­spek­tiv­er på det mod­erne arbe­jd­sliv”, utgiv­en på Dan­sk Psykol­o­gisk För­lag 2010:

We use cookies on stiernholm.com to provide you with a great experience. By using the site you agree to this, and if you like more information you can read more here.