Sidhuvud

Customers

Some of our past and cur­rent cus­tomers are:

 • the Abso­lut Company
 • Acad­e­my of Excellence
 • AFA Försäkring
 • Advokat­fir­man Glimstedt
 • AFA Försäkringar
 • Ahlsell
 • Amnesty Inter­na­tion­al
 • Andritz
 • Arcona
 • Atkins
 • Atten­do
 • B&B Tools
 • Busi­ness Region Göteborg
 • Canon
 • Chalmers Inno­va­tion
 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Comwell
 • Con­fex
 • Cross Con­trol
 • Elek­tro-Elco
 • Elec­troskan­dia
 • Eric­s­son
 • ES Kon­sult
 • Experis
 • Finansin­spek­tio­nen
 • Fyn­diq
 • För­lagssys­tem
 • Grant Thorn­ton
 • Gärde Wess­lau Advokatbyrå
 • Göte­borgs Stad
 • Göte­borgs Stadsteater
 • Han­dels­banken
 • Han­delshögskolan vid Göte­borgs Universitet
 • Helse-Fon­na (Hauge­sund, NO)
 • Hold­ing­bo­laget vid Göte­borgs Universitet
 • Ico­pal
 • IHM Busi­ness School
 • Karl­skro­na Kommun
 • Karolin­s­ka Universitetssjukhuset
 • King
 • Kom­mer­skol­legium
 • Kon­sumentver­ket
 • Land­skro­na Stad
 • Lin­dex
 • Livsmedelsver­ket
 • Nor­rbot­tens Läns Landsting
 • Norstedts Juridik
 • NYK Line
 • Malmö Stad
 • Met­sä Tissue
 • Mod­er­na
 • Moves­tic
 • PMC Hydraulics
 • Prof­fice
 • Pöyry
 • Rik­spolis­styrelsen
 • Rox­tec
 • Ruuk­ki
 • SEB
 • Siemens
 • Skan­s­ka
 • Social­styrelsen
 • Spo­ti­fy
 • Stock­holms Stad
 • Sträng­be­tong
 • Sven­sk Handel
 • Swerea|IVF
 • Södra Cell
 • Trelle­borg
 • Trygg Hansa
 • Unio­nen
 • Upp­sala Universitet
 • Vision
 • Vol­vo Infor­ma­tion Technology
 • Vol­vo Powertrain
 • White
 • Zim­mer
 • Åhléns