Hälsning inför föreläsning 2023-01-24 | David Stiernholm

Sidhuvud

Hälsning inför föreläsning 2023-01-24

Vill du frå­ga mig något om struk­tur innan vi ses eller om du vill berät­ta något om dig och ditt jobb som jag bor­de kän­na till, varmt välkom­men att skri­va till mig.

We use cookies on stiernholm.com to provide you with a great experience. By using the site you agree to this, and if you like more information you can read more here.