Hälsning inför föreläsning 2021-10-04 | Stiernholm Consulting

Sidhuvud

Hälsning inför föreläsning 2021-10-04

Vill du frå­ga mig något om struk­tur innan vi ses eller om du vill berät­ta något om dig och ditt jobb som jag bor­de kän­na till, hör av dig till mig på david@​stiernholm.​com.

We use cookies on stiernholm.com to provide you with a great experience. By using the site you agree to this, and if you like more information you can read more here.