Styckevisa enmans-sessioner | David Stiernholm

Sidhuvud

Styckevisa enmans-sessioner

Du kan få indi­vidu­ell hjälp av David Stiern­holm att för­bät­tra din per­son­li­ga struk­tur på din arbet­splats, genom att boka vår tjänst Enmans-ses­sion­er om per­son­lig effek­tivitet”. Då träf­fas ni vid fem tillfällen under två kalendermånader.

Men, för att göra det möjligt för dig som har en min­dre verk­samhet eller ett speci­fikt prob­lem att lösa, viker vi var­je månad tre tim­mar som kan bokas styckevis.

Priset är fal­lande över tid, så bokar du med lång fram­förhåll­ning blir priset lägre än om du vill ha hjälp nu direkt.

Så här ser bokn­ingsläget ut framöver:

Månad Obokade tim­mar Tim­pris exkl moms
Mars ‑09 3 2 500 kr
April ‑09 3 2 000 kr

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-02-25

Precis som varje vår finns det också denna vår många möjligheter för dig att gå strukturkurs för...

right arrow

clock icon2021-02-24

Är det verkligen möjligt att samla alla att göra-uppgifter i en enda lista utan att ...

right arrow

clock icon2021-02-23

När jag talar i telefon eller sitter i möte, föredrar jag...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.